gitzytout
//

gitzytout allows to easily maintain a list of repositories in sync.