The Nature
The Nature

The Nature

Name
The Nature
Info
Gilt bronze, malachite ornaments
Artist
Alphonse Mucha (1860 - 1939)